Styrelse

Bengt Hansson

Ordförande

Ingela Cederholm

Sekreterare

 
Britta Edefors

Kassör

Ulrika Johansson

V.Ordförande

Ledarmöter

John Nilsson
Karl-Erik Utbult
Håkan Olsson
Joel Börjesson Suppleant.


Kontaktperson:

Bengt Hansson
Adress: Box 148, 475 11 Hälsö
Mailadress   b.g.hansson@telia.com 

Telefon:

Hem: 031-96 12 21
Mobil: 0765552071