Presentation

HÄLSÖ VÄNNERS INTRESSEFÖRENING

HV's Hemsida: http://halsovanner.se

HV's E-postadress: b.g.hansson@telia.com

 

När ÖCKERÖ blev storkommun upphörde samtidigt HÄLSÖ som municipalsamhälle.

 

 

 

 

 

 

 

 

För att tillvarataga Hälsöbornas intresse i framtiden, beslöt man att

 

 

 

 

 

 

 

 

bilda en förening som fick namnet HÄLSÖ VÄNNERS INTRESSEFÖRENING,

 

 

 

 

 

 

 

 

detta skedde 1960. De medel som HÄLSÖ municipalsamhälle förfogade över

 

 

 

 

 

 

 

 

överfördes till HÄLSÖ VÄNNERS INTRESSEFÖRENING.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättningen för föreningen är att tillvarata Hälsöbornas intresse,

 

 

 

 

 

 

 

 

samt föra deras talan i allmänna angelägenheter. Hälsö Vänner är också

 

 

 

 

 

 

 

 

remissinstans till Öckerö kommun.

 

 

 

 

 

 

 

 

D.v.s. Vi är Hälsöbornas språkrör i kommunala frågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsö Vänners Intresseförening är partipolitiskt oberoende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlem i Hälsö Vänner kan var och en bli som är bosatt på Hälsö

 

 

 

 

 

 

 

 

(obs. gäller även sommargäster). Medlemsavgift 50 kr/person  insätts på

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankgiro Nr: 578-3170. (Nytt f.o.m. 20141021 notera på talongen namn och adress).

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsö Vänners Intresseförening har förutom årsmötet i april, ett

 

 

 

 

 

 

 

 

höstmöte som normalt hålles i november, där alla medlemmar är välkomna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Under årens lopp har Hälsö Vänner främst varit aktiva med kommunala

 

 

 

 

 

 

 

 

frågor som berört Hälsö och dess invånare, men även rent konkreta saker

 

 

 

 

 

 

 

 

som tex:

 

 

 

 

 

 

 

 

1971 fick Hälsö Vänner kommunens tillstånd att disponera ett område på

 

 

 

 

 

 

 

 

ca. 1000 m2, för att med egna medel anlägga en PARK med eventuell

 

 

 

 

 

 

 

 

anslutning till lekpark och tennisbana. Någon tennisbana har det inte

 

 

 

 

 

 

 

 

blivit men park med springbrunn och lekpark finns och drivs i vår regi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsö Vänner har också dispositionsrätt till ca. tio stycken båtplatser

 

 

 

 

 

 

 

 

(för uthyrning) som ger en del kontanter till kassan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsö Vänner ordnar varje år en städdag, då vi gemensamt gör fint inför

 

 

 

 

 

 

 

 

sommaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsö Vänner förvärvade 1990 en fastighet (tomt) på Bastholmen på 1020

 

 

 

 

 

 

 

 

kvm av Hälsö kretsen av Svenska Röda Korset. På tomten i fråga var det

 

 

 

 

 

 

 

 

planerat att bygga en bastu, detta var 1946 då de flesta hushållen inte

 

 

 

 

 

 

 

 

hade egna badmöjligheter.

I dag pågår ”Bastuprojektet” under Bastunämndens ledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsö Vänners Intresseförening har följande styrelse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande: Bengt Hansson tel. 961221

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Ordförande:Ulrika Johansson tel:961878

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare: Ingela Cederholm tel: 961850

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassör: Britta Edefors tel. 961891

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse ledamöter:

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Bergendahl-Steiner tel: 961417

 

Karl-Erik Utbult tel. 961528

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Olsson tel. 961087

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter:

 

 

 

 

 

 

 

Joel Börjesson tel:961904

Bastunämnden består av: Karl-Erik Utbult, Oskar Berg, Erik Karlsson, Joel Börjesson, Martin Hjortsberg , David Liljenberg

 

 

 

 

 

 

 

Hälsö den 2016-04-29 Bengt Hansson Ordf.