Anslagstavla

Hälsö Vänners Intresseförening är 56 år (1960-2016)

                    OBS!!!  Hälsö Vänners Intresseförening

Har fått  NYTT Bankgiro   Nr: 578-3170

f.o.m 20141021.


________________________________________________________________________________________


Stadsfibernätet i Öckerö kommun

”Öckerö Nät har som mål att erbjuda fiberanslutning till samtliga

kommuninvånare” Är du intresserad så gör en intresseanmälan

på Öckerö näts hemsida! www.ockeronat.se under ”Beställ fiber

direkt”.


 ________________________________________________________________________________________                             Samling på Bastholmen!


På Torsdag 5/5  kl.9.00 börjar vi resa väggar,tak mm. till bastun. Alla är hjärtligt välkommna att hjälpa till.

Vid 13 tiden bjuds på korv med bröd och dricka.

Bastunämnden.

____________________________________________________________________________________

                       Hälsö Vänners  Årsmöte

                                         Fredagen den 29 April  

                                          Kl: 18.00  i ”HBKs lokal

 

                                                    Ur Programmet:

                                                   Mötetsförhandlingar.

                                        Kaffe med dopp.

             ”Bastunämnden” berättar om

Bastuprojektet på Bastholmen.

                         Övriga frågor.

                                        Mötet avslutas.

                                        Välkomna !

                                               Styrelsen.  

                                Hälsö Vänners Intresseförening är 56 år (1960-2016)

________________________________________________________________________________________                    

 Hälsö Vänners Höstmöte Lördagen den 5 December.

Kl.15.00 i Hälsö BKs lokal.

             DAGORDNING  FÖR  HÄLSÖ VÄNNERS  HÖSTMÖTE
                  LÖRDAGEN DEN 5 DECEMBER 2015  KL: 15.00  i ”HBKs lokal”.

 

                1.              Mötets öppnande

  2.              Godkännande av dagordningen och mötets utlysande.

 3.              Protokoll från Årsmötet 2015.

  4.              Fastställande av medlemsavgift för år 2016.

  5.              Skrivelser  mm.

  6.              Information om pågående ärenden  mm.

  7.              Underhållning:  Bastunämnden  informerar om projekt

  ”Bastu på Bastholmen”..

 8.              Kaffe med dopp!

 9.             Övriga frågor.

10.              Mötets avslutande.

    Välkomna!

 Styrelsen.

____________________________________________________________________________________

Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen”

Den 4/9. Hej nu ligger det material  till första bjälklaget på Bastholmen, om någon vill bära? Om ni har tid och ork att börja bära i helgen glöm inte att täcka materialet med den medföljande presenningen.

Ha det gött å trevlig helg. Oscar Berg (Bastunänden)

____________________________________________________________________________________

Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen”

Jackob Ramnekrok Byggnadsinspektör på Ö-ö kommun har nu

”satt ut” (markerat) var bastun på Bastholmen skall placeras.


                         Bastunämnden

____________________________________________________________________________________

 

           Hjärtstartare

                           Finns nu i

                      ”HAMNEBOA”

                         Hälsö Hamn

                           Donerad av

                  Hjärt- Lungföreningen samt Hälsö Hamnförening

 

________________________________________________________________________________________

          Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen”

          Kommer du att kunna följa på Instagram https://instagram.com/halsobastun/

          Men även på bloggen http://halsobastun.blogspot.se

            Utstakning av bastun kommer att ske av kommunens  byggnadsinspektör under vecka 22.

            Startbesked (byggnadsarbetena får påbörjas) för HVs ”Bastu på Batholmen” fick vi i dag 21/5.

            Undrtecknat av Jacob Ramnekrok Byggnadsinspektör Ö-ö Kommun.

            Bastunämnden

____________________________________________________________________________________

 

                   BASTU PÅ BASTHOLMEN

                                       Informationsmöte 17 Maj Kl. 17.00

                                       Hos Hälsö Cafe & Interiör.

           Nu vill vi dela med oss av vad vi står. Därför bjuder vi in till möte och en

           trevlig kväll på Hälsö Café & Interiör den 17:e Maj kl.17.00. Kom och ta del av

           hur långt vi har kommit hittills och passa på att äta något gott. Vi vill också

           här rekrytera fler volontärer att stödja oss i uppförandet av bastun då vi nu

           startat byggnationen inomhus nere på Hönö i XL Byggs lokaler.

                      Varmt Välkomna!!  Önskar ”Bastunämnden.”

____________________________________________________________________________________

ddag på Hälsö

                      Lördagen den 9 Maj

                                       Samling kl: 9.00 i Parken

                             Kaffe i gröngräset kl: 13.00

                 Containers kommer att vara utplacerade

               vid Återvinningsstationen, Stuvö hamn och

               Lilla Tjolmenvägen (söder om Grönebacke.)

                  Här kommer också säckar att finnas!

 

                                           Välkomna!

____________________________________________________________________________________

                      Hälsö Vänners  Årsmöte

                                                 Söndagen den 26 April

                                    Kl: 15.00  i ”HBKs lokal”

 

                                                                            Ur Programmet:

                                                                            Mötetsförhandlingar.

                                                                Kaffe med dopp.

                                Underhållning bl.a ”Bastunämnden”

                                    berättar om Bastuprojektet.

                                              Övriga frågor.

                                                             Mötet avslutas.

                                                               Välkomna !

                                                                        Styrelsen.  

 

                           

____________________________________________________________________________________

Hälsö den 9 Mars 2015.

                   Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen” Uppföljning:

                   Delar ur minnes anteckningar från ”Bastu nämndens” möte.

         

                   Möte i Bastu nämnden den 8 Mars 2015

Närvarande; Andreas, Martin, Oskar, Joel, Karl Erik, Anna

Bygglov: Anna & Oskar jobbar fram en K- ritning*) för att komplettera bygglovet. Skickas in till kommunen inom 14 dagar. Vi avvaktar att kontakta byggnadsinsp. Jacob Ramnekrok tills K Ritning är inskickad, för att göra utstakning tillsammans med honom på plats.

El & Vatten: Bastugruppen kommer att kontakta Hälsö Hamnförening för att diskutera möjligheterna för el,vatten & eventuellt samarbete kring hamnen´s duschar.

Sponsring: Idag så har Hälsö´s invånare bidragit med 39 500 sek (privatpersoner) och vi har idag en färdigställd företags sponsring på totalt 58 000sek som vi fakturerar inom kort.

Informations utskick:  Vi kommer att inbjuda till sponsor möte i Hälsö Café, samt att efterfråga frivilliga att deltaga i arbetsgrupp för uppförandet av bastun.

Byggnation: När K-ritning är inskickad och godkänd så kommer väggar samt takstolar byggas i XL´s lokaler på Hönö under Anders Hansson´s ledning. Oskar återkommer med start datum så snart kommunens godkännande.

 

K-ritningar* = Konstruktionsritningar tex. takstolar mm.

 

                   Vänliga hälsningar

                   Andreas Olsson, Karl-Erik Utbult (Bastunämnden)

____________________________________________________________________________________

 

                             Hälsö den 25 februari 2015.

                   Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen” Uppföljning:

Vi har i dag erhållit BYGGLOV för uppförande av bastu på     Bastholmen av Öckerö kommuns Bygg-och miljönämnd 

     

          Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen” Uppföljning:

          I dag den 23 dec. lämnades bygglovshandlingar för Bastu projektet in

           till byggnadsnämnden i Öckerö Kommun.

____________________________________________________________________________________      

 

 

Minnesanteckningar från Hälsö Vänners styrelse och Bastunämndens- arbetsgrupps  Möte den 11/12-14

 

Närvarande: Britta Edefors, Ingela Cederholm, Karl-Erik Utbult, Anita Steiner,

Oskar Berg, Joel Börjesson, Martin Hjortsberg, Andreas Olsson, Bengt Hansson.

 

Bastugruppen har haft 2 möten med ansvarig handläggare på Kommunen inför bygglovsinlämnande.

Synpunkterna från kommunens sida var positiva,

de gillade iden, och att det var en tilltalande byggnad och anpassad till omgivningen.

Men vi måste säkerställa att byggnaderna  hamnar minst  2 meter över normalvattenstånd.

Och att de skulle finnas portar för fönstren.

 

Efter uppdatering av bygglovshandlingarna kommer bygglovsansökan att lämna in

från Hälsö Vänner till Öckerö kommun.

 

Ekonomi:

Sponsringsarbetet pågår och det har trillat in 28,500 kr på bastukontot.

Olika event är planerade för att marknadsföra projektet som ska generera pengar.

Företag har fått erbjudan att sponsra och flera har garanterat att ställa upp.

 Vi hoppas också på att hitta ett bra samarbete med Hälsö Hamn förening.

Totalt sett ser det positivt ut beträffande insamling av pengar, många är intresserade.

Allt arbete sker på idel basis.

 

Tidsplan:  

Bygglovsansökan inlämnas till Öckerö kommun, (målsättning före julhelgen).

Förtillverkning av husdelar sker under första halvan av 2015.

När det är frostfritt (april-maj) 2015 kommer fundamenten att gjutas på plats.

Var efter montage av husen sker och att det hela skall vara klart hösten 2015.

Uppförandet kommer att utföras med gemensamma insatser från frivilliga.

____________________________________________________________________________________

                   Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen” pågår för fullt!

                   Vår kassör rapporterar att bidrag på 9000kr har kommit in på

Bg.578-3170 märkt ”Bastu på Bastholmen” den  2014.11.14.

____________________________________________________________________________________

                             Hälsö Vänners Höstmöte

                                  Söndagen den 28 September

                                       Kl. 15.00 i ”HBKs lokal”

                                                Ur Programmet:

                                       Mötesförhandlingar med bl.a

bildande av Bastunämnd.

Underhållning:

       Sture Olofsson berättar om

  ”Hälsö förr i tiden”.

     Kaffe med dopp.

       Övriga frågor.

      Mötet avslutas.

        Välkomna!

          Styrelsen                             Svar på brev av den 2013-09-20 från

Gatuchefen Öckerö kommun.

 Öckerö Kommun                                                           Datum 2014-06-26.

 Hälsö Vänners Intresseorganisation

c/o Britta Edefors

Box 107

47511 Hälsö

 

Ang. flytt av busshållplats vid Hälsö hamn Dnr:0299/13

Jag ber om ursäkt att jag inte svarat er tidigare.

Under våren 2013 fick kommunen frågan från Västtrafik angående flytt av

busshållplatsen vid Hälsö hamn. Deras skäl att flytta hållplatsen var att de ansåg att trafiksäkerheten skulle öka. Kommunen svarade Västrafik att vi vill avvakta. På grund av en markfråga som inte var löst.

Tyvärr flyttades hållplatsen av Västrafik. I augusti 2013 fick kommunen frågan

om väderskydd. Där har kommunen svarat att vi vill ha ett väderskydd på den

Södra sidan av hållplatsen.

 Ingalill Siljat

 Gatuchef.

 Svar på brev av den 2013-11-24 från Samhällsbyggnadschefen!

                           

 Öckerö Kommun             Datum 2014-06-16

  Hälsö Vänner

 Bengt Hansson

 Stuvövägen 40

47550 Hälsö

 

Svar på brev angående ”bebyggelse eller parkering på Kwia hamnplan” Dnr: 0375/13

Ni har tillskrivit kommunen med hemställan att Kwia hamnplan, i sin helhet, i första hand ska användas till ”arrenderad mark för bilparkering för boende runt Kwia”. Inledningsvis vill jag be om överseende med ett alldeles för sent svar på er hemställan.

                                                    I det arbete som pågår med Öckerö kommuns trafikstrategi är det tydligt att bilåkandet i allmänhet och bilpendling

till och från Göteborg i synnerhet måste begränsas med anledning av konsekvenserna på väg 155.

Kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik måste därför prioriteras, vid behov på bekostnad av biltrafiken.

Som omedelbar åtgärd har ny markupplåtelse av kommunal mark för bilparkering upphört.

Som svar på hemställan får jag därför meddela att kommunen tills vidare inte kommer att upplåta Kwia hamnplan för bilparkering.

 

Med vänliga hälsningar

Robert Svensson

Samhällsbyggnadschef.

                                                   

                 


                           

 

 

 

 

 

                                        Meddelande från Posten

Posten kommer från och med 1 Juni att börja sortera inkommande post  på   Hälsö Kl: 13.00 istället för kl.15.00. För att sorteringen skall fungera effektivt måste brevbäraren få lov att jobba ostört.

Detta beror på att man lovat börja postutdelningsrundan på Hälsö, istället för att den avslutas här.

 Se bif brev från Marie Krantz (Produktionschef.)

          Hej!

Från den 1 juni kommer brevbäraren starta sin utdelning på Hälsö, vi åker direkt dit för utdelning, så Hälsö ligger först på utdelningsslingan och brevbäraren kommer att vara där strax innan kl 13,00. Vi skulle vara väldigt tacksamma om brevbäraren fick vara ifred under själva utdelningen i boxen, det gör att utdelningen går fortare och ni kommer åt er post snabbare.

Förstår att man hämtar posten då man ändå har andra ärenden, men om man nu har denna tiden att anpassa sig på så kanske vi kan samarbeta så gott det går.

Hoppas detta ska vara en bra lösning för alla.

Tack för snabb återkoppling.

Mvh

Marie Krantz

                              

                                                   

 

 

 

                   VIKTIGT!!!!  Hör av er!!

Från Öckerö Kommun:

 

Deltagare sökes till fokusgrupper till vår nya översiktsplan intresseanmälan senast 6 april 2014.

 

           Vad är en fokusgrupp?

           Fokusgrupper är en intervjuform där en liten grupp människor samtalar om ett förbestämt ämne, i detta fall vår nya översiktsplan.

           Gruppdeltagarna har något gemensamt, till exempel att de bor på samma ö, ålder, kön eller erfarenheter.

           Vi söker deltagare till följande fokusgrupper:

           Hur anmäler man sig?

           En intresseanmälan till fokusgrupperna krävs. Anmälan är bindande och görs på Öckerö kommuns hemsida

           www.ockero.se/utblickockero eller på blankett som finns att hämta på Medborgarkontoret i kommunhuset på Sockenvägen

           13, Öckerö.

           Mer information

           För mer information gå in på www.ockero.se/utblickockero eller kontakta planarkitekt Susanne Härenstam

           E-post: susanne.harenstam@ockero.se eller 031-97 62 00

           Fokusgrupp näringsliv

           Är du ägare eller företagsledare i ett företag som ligger

           i Öckerö kommun? Då är du välkommen att lämna en

           intresseanmälan till vår fokusgrupp för näringslivet.

           Lokal meddelas senare.

           Fokusgruppsmötena hålls under två tillfällen i form av

           frukostmöten.

           • 12 juni, kl. 07.30-09.30

           • 26 juni, kl. 07.30-09.30

           Fokusgrupp boende

           Är du 16 år eller äldre och bosatt i kommunen året

           runt eller som säsongsboende? Då är du välkommen

           att lämna en intresseanmälan till något av våra fokus-

           gruppsmöten för boende. Under mötet bjuds det på

           fika. Mötena hålls kvällstid i ca tre timmar. Lokal med-

           delas senare.

           • Grötö/Kalvsund, måndagen den 19 maj

           • Rörö, måndagen den 26 maj

           • Hönö/Fotö, tisdagen den 27 maj

           • Björkö, måndagen den 2 juni

           • Hälsö/Öckerö, tisdagen den 3 juni

           • Hyppeln, måndagen den 9 juni

           • Källö-Knippla, måndagen den 9 juni

 

                   VIKTIGT!!!!  Hör av er!!

 Utvidgning av strandskyddsområden

 i Öckerö kommun.

        Se mer information på Öckerö kommuns hemsida (nedan).

 Länsstyrelsen vill ha våra synpunkter före 2014.04.30.        

 

Adressen nedan gäller ett 9 sidigt informationsdokument, som börjar med sidan ovan från Länstyrelsen.

 http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/strandskyddsoversyn/Ockero.pdf

 Informationen om ”Utvidgning av strandskyddsområden i Öckerö kommun” kan du också nå via Öckerö kommuns hemsida enl. nedan

 1.    Välj www.ockero.se

2.    Under ”Förslag om utvidgat strandskydd” välj Läs mer.

3.    Välj ”Kartor remissförslag

4.    Under Aktuell remiss välj Öckerö , nu får du ett 9 sidigt informationsdokument från Länsstyrelsen.

5.    Om du i stället väljer Öckerö  under rubriken ”Kartor med förslag till gränser”, får du Länsstyrelsens info.karta där du kan zoma in  Öckerö kommun.

   Utdrag från Länstyrelsens info.karta som visar Hälsö med holmar.                   

                                      Ny adress till Hälsö Vänners hemsida

  www.halsovanner.se

                 

               Historiska ärende

                2013-09-20

Till

Öckerö kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

475 80 Öckerö

Ang. flytt av busshållplats vid Hälsö hamn

Redan 1980 har Hälsö Vänners Intresseförening framfört åsikten att busshållplatsen vid Hälsö hamn skall ligga där den legat med hänsyn till trafiken på stora vägen och med hänsyn till säkerheten i synnerhet för barnen.

Barn som väntar på en buss står inte rakt upp och ner utan uppför sig helt naturligt på barns sätt.

Föreningen har ånyo i skrivelse av 960106 framfört sin åsikt att hållplatsen Hälsö Hamn inte bör flyttas, se bilaga 1. År 2009 efter det att timglas anlagts på vägen blev frågan aktuell igen och ännu en gång motsatte sig Hälsös invånare flytt av hållplats, se bilaga 2

Föreningen har även i synpunkter på förslag till program för utveckling av Hälsö hamnar uttryckt tidigare många gånger lämnad åsikt nämligen att vi anser att trafiksäkrare hållplatsläge för buss än inne i Hälsö hamn är svårt att hitta och därför skall den inte flyttas.

Nu har hållplatsen flyttats utan att Hälsö Vänners Intresseförening kontaktas för yttrande i frågan. Vi förstår att medborgarnas åsikter inte är intressanta eftersom man agerar på detta sätt. Men det är så att det är invånarna på Hälsö som åker med bussförbindlelser och därför vore kan lämpligt att konsultera dem i denna fråga.

Vi har tidigare hört argumenten för flytt av hållplatsen:

1. Spara tid på grund av pressade tidtabeller.

2. Dålig sikt när bussarna skall köra ut från hållplatsen.

 

Eftersom vi mätt tiden det tar för bussen att köra in, ta upp passagerare och köra ut vet vi att det tar 56 sekunder. Om denna korta tid påverkar tidtabellen i negativ riktigt så bör man nog se över tidtabellen. Det kan vara fel på den om den inte tillåter denna tidsåtgång.

Om sikten är för dålig när bussen skall köra ut får man lösa det problemet på något sätt, t.ex. bygga om bussen, ändra vägen.

Vi antar att någon form av busskur kommer att sättas upp för det händer ju att det regnar när man väntar på bussen. Om man ska vänta på buss i regn och blåst så är det nog troligt att man istället väljer bilen för transport. Det är en utveckling som vi tror ingen vill ställa sig bakom.

Men ingen busskur kan motivera placeringen av hållplatsen vid timglaset när det gäller transport av skolbarn. En skara barn med spring i benen och lek och stoj i sinnet kan både för barnen och bil- och bussförare få förödande konsekvenser. Utrymmet vid timglaset är för litet för att platsen skall vara säker som väntplats.

Hälsö Vänners Intresseförening förutsätter att busshållplatsen flyttas tillbaka till tidigare läge där plats finns och att busskuren sättes upp igen.

Vänliga hälsningar

För Hälsö Vänners Intresseförening

/Britta Edefors/

”Allaktivitetshuset Småskolan”

Beslut från Kommunfullmäktige 2012.09.20  om ”Allaktivitetshuset Småskolan”

Tyvärr gick det inte att scanna in protokollet från Öckerö Kommun, varför jag återger texten nedan.

Öckerö Kommun  kommunfullmäktige protokoll av den 2012-09-20.

Kf $ 69      Dnr 50/12 40                       Sida 10

Under överläggningen i kommunfullmäktige anmäler Sylke Sandberg (MP) synpunkter på ärendets hantering.

Inlägg görs också av Arne Lernhag (M), Matz Torgeby (KD), Kennet Pettersson (M), Nicklas Attefjord (MP) och ordföranden, Bengt Olausson (M).

Beslut:

Medborgarförslaget skall anses besvarat med hänvisning till vad ÖBO AB anfört i yttrande 2012-07-17.

Sylke Sandberg (MP) anmäler sin skriftliga reservation mot beslutet. Bilaga 1 till detta protokoll.

 

Bilaga 1:

Reservation

Vid sitt sammanträde 20 september har Öckerö kommunfullmäktige i efterhand godkänt

Öckerö Bostads AB:s försäljning av Hälsö gamla skola.

I ärendet fanns ett medborgarförslag från Bengt Hansson, ordförande i Hälsö Vänner, med innebörden att skolan antingen borde behållas i kommunens ägo eller alternativt överlämnas till Hälsö Vänner för att även i fortsättningen användas som ett allaktivitetshus för Hälsös invånare.

Bostadsaktiebolaget genomförde trots detta försäljningen av skolan innan kommunfullmäktige slutbehandlat medborgarförslaget.  Mot detta förfaringssätt reserverar jag mig.

I ärendet finns dessutom ytterligare oegentligheter. Inventarier, ägda av Hälsö Vänner och andra föreningar på Hälsö, har av Öckerö Bostads AB förklarats förverkade och utan ägarens vetskap transporterats bort. Detta förfarande torde komma att polisanmälas.

Slutligen reserverar jag mig även mot att medborgarförslaget ansågs besvarat, när ingen av de ansvariga ville svara på min fyra gånger upprepade fråga:

”Varför var det plötsligt så bråttom med försäljning av Hälsö småskola just nu? Varför ville ÖBO inte invänta fullmäktiges behandling av ärendet i vanlig demokratisk ordning?”

Hälsö 20 September 2012-10-15

 Sylke Sandberg

 

Ps. Protokoll från Kommunstyrelsen den 2012-09-04 Sida 22  Ks § 114

från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-21 Sida 20  Au § 145 samt

från Kommunfullmäktige 2012-09-20 sida 9-10 Kf § 69 bör nu finnas på kommunens hemsida. Ds

  

 

”ÖCKERÖ KOMMUN  Protokoll 2012-04-10    sid. 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Au$ 75                                      Dnr 50/12 40

Medborgarförslag om övertagande av småskolan på Hälsö.

Bengt Hansson, Hälsö har i ett den 5 mars 2012 dagtecknat medborgarförslag, på Hälsö Vänners Intresseförenings

 vägnar, anfört bl.a. att småskolan på Hälsö har blivit ett allaktivitetshus där olika verksamheter bedrivs.

 

Det anförs vidare att Hälsö Föreningsråd är villiga att överta ansvaret för småskolan för en symbolisk summa

alternativt att hyresförslaget från 2003 uppdateras med konsumentprisindex och att Föreningsrådet hyr Allaktivitetshuset.

Det antecknas att det i ärendet inkommit ett antal namnunderskrifter på listor som rubriceras

”Jag vill inte att ÖBO säljer Hälsöbornas allaktivitetshus”.

Medborgarförslaget anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-29, $ 24

Beslut:

Medborgarförslaget remiteras till ÖBO AB med hemställan om yttrande.”