Välkommen till Hälsö
Hälsö
en av 10 öar i Öckerö Kommun.

Lite historik om Hälsö Vänners Intresseförening:

Den 31 december 1959 upphörde Hälsö att vara municipalsamhälle.

För att ta tillvara Hälsöbornas intresse,
bildades Hälsö Vänners Intresseförening
den 27 Februari 1960.

Öckerö kommunfullmäktige beslöt
den 23 september 1961
att alla municipalsamhällets
tillgångar vid upplösningen
skulle komma municipalsamhällets
invånare tillgodo. Vilket innebar
att till Hälsö Vänners Intresseförening
överfördes Hälsö municipalsamhälles
tillgångar, som uppgick till ca. 25000 kr.

Hälsö Vänners Intresseförening har
från starten 1960 fungerat som
remissinstans för Öckerö Kommun i
frågor som berör Hälsö
och dess invånare.