ANSLAGSTAVLA Bastu 1 

              Hälsö Vänners  Årsmöte             

                         Söndagen den 24 April 

                    Kl: 16.00  i ”HBKs lokal”

                        Ur Programmet:

                   Mötetsförhandlingar.

Parknämnden berättar om årets

planer i parken.

Bastunämnden berättar  om”Bastuprojektet 

                  Övriga frågor.

                      Kaffe med dopp.

                       Mötet avslutas.

                         Välkomna!

                              Styrelsen.

 

 

 Hälsö Vänners Intresseförening är 62 år (1960-2022)

                      FÖRSLAG!

                      DAGORDNING FÖR HÄLSÖ VÄNNERS ÅRSMÖTE

 

2022den24 APRIL 2022 KL: 16.00 i HBKs lokal.

 

1.     Mötets öppnande.

                     

                   2.  Dagordningens godkännande och mötets stadgeenliga utlysande.

 

3   Protokoll från höstmötet.

 

4     Val av ordförande och sekreterare att leda dagens förhandling.

 

5     Verksamhetsberättelse för det gångna åren. (2019, 2020, 2021).

 

6     Revisorernas berättelse.

 

7.    Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåren.

 

8.    Val av Ordförande för det kommandeverksamhetsåret

 

9.   Val av Styrelseledamöter på två (2) år. 

 

                  10    Val av Styrelsesuppleant på ett (1) år. 

 

11-   Val av Revisor på två (2) år

 

                   12.  Val av Revisorssuppleant på ett (1) år. 

 

                   13.  Val av Valnämnd på ett (1) år. 

 

          14.   Rapporter och Skrivelser.

          15.    Komplettering (tolkning) av stadgar.” § 2.” Medlemskap”.

                   16     Städdag 

 

17.    Årsavgift 75 kr/person (brukar fastställas på höstmötet).

 

18.     Bastunämnden. presenter projektet ”Bastu på Bastholmen”.                                                                      

19.     Parknämnden berättar om årets planer med parken.

  

20.      Kaffe med dopp!

 

                      21.     Övriga frågor.

        

                      22.      Mötet avslutas.

 

BASTUKVÄLLAR

För Hälsö Vänners medlemmar!

Kl. 17.00-20.00 följande Fredagar

datum: 8/4, 22/4 ,6/5 &  20/5.

Avgift, 70 kr betalas på plats via swish (info i bastun).

Välkomna alla Damer & Herrar!

OBS!

För att bli medlem i Hälsö Vänners Intresseförening

måste något av följande krav vara uppfyllt:

1.  Vara mantalsskriven på Hälsö.

2.   Bo årligen på Hälsö (sommar eller vinter).

3.  Gått i skolan eller varit uppväxt på Hälsö.

Medlemsavgift för år 2022  är 75 kr

Betalas på Bankgiro  578-3170.

Uppge Namn och adress på talongen.

 

God Jul

&

Gott Nytt År

Önskar

Hälsö Vänners styrelse.

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

Info om ö-samrådsmöte med

 Ö-ö kommun:

  Kommunens hemsida ockero.se

Välj Sök: skriv Ö-samråd

På sidan finns info. om:

Datum för möten 2021

Örådens webbplatser

Kallelser (inbjudan till ö-samråd)

Minnesanteckningar från möten.

 

 

…………………………………………

Välkomna att boka bastun fram tills bastun ev. stänger för vintern, vi önska även icke medlemmar välkomna att boka bastun. Priset för en 4 timmars period är 800 kr.

För medlemmar är priset sänkt till 400 kr för en 4 timmars period.

 Välkomna att boka på https://halsobastun.bokamera.se/  

Då ni kommit till startsidan, fortsätt rulla ned och läs info. frågor /svar om vad som gäller vid hyra av bastun.

Längst ned på sidan efter ”Galleri, väljer ni rubriken ”Fortsätt till bokningen” där ni väljer tid och bokar.

Hoppas ni får ett härlig bastu stund!

Bokning av bastun kan även göras via någon av apparna:

    

Apple: https://apps.apple.com/se/app/bokamera/id738027900

Android: https://play.google.com/store/apps/details...

 

 

_______________________________

Från höstmötet:

Info om örådsmöte med Ö-ö kommun:

  Kommunens hemsida ockero.se

Välj Sök: skriv Ö-samråd

På sidan finns info. om:

Datum för möten 2021

Örådens webbplatser

Kallelser (inbjudan till ö-samråd)

Minnesanteckningar från möten.

 

 

------------------------------------------------

HÖSTMÖTE

Söndagen den 14 november

Kl:16.00 i HBKs lokal.

Ur programmet:

Parknämnden berättar om

planer inför år 2022  .

Bastunämnden berättar om uppstarten och ett ½ års driftserfarenhet mm.

Medlemsavgift för 2022.

Övriga frågor.

Underhållning med Ingela & Håkan

 

Kaffe med dopp.

Välkommna!!

Hälsö Vänners styrelse.

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Från och med 1 Oktober sänks hyreskostnaden för medlemmar till 400 kr för 4 timmars bastubad.

………………………………………..

Hälsö Vänner förlänger

provperioden för icke medlemmar.

Välkomna att boka bastun enligt nedan, fram tills bastun stänger för vintern.

 

Nu kan även övriga boka bastun!

Under en provperiod Juli och Augusti kommer vi att önska även icke medlemmar välkomna att boka bastun. Priset för en 4 timmars period är 800 kr. Välkomna att boka på https://halsobastun.bokamera.se/  

 eller via appen:

Apple: https://apps.apple.com/se/app/bokamera/id738027900

Android: https://play.google.com/store/apps/details...

  Se även ”Hälsöbastun” på facebook.

Nu kan Hälsö Vänners medlemmar boka bastun!

Se under ”Bastunytt” nedan vad som gäller!

Nu öppnar vi.

Välkomna att boka på: https://halsobastun.bokamera.se/

Eller via appen:

Apple: https://apps.apple.com/se/app/bokamera/id738027900

Android: https://play.google.com/store/apps/details...

 

 

Hälsö Vänners Bastunämnd

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bastunytt

Hej och välkommen till Hälsö bastun, vad kul att du är intresserad. Äntligen är det dags att öppna. Turerna har varit många och långa men nu kör vi igång. Bra att veta. • När startar det? o Från och med 10e maj kan man boka bastun.

 • Var bokar man? o Tills vi får igång bokningssidan kommer vi ha manuell bokning. En person kommer utses och info kommer på Facebook och vid postboxarna. o Sedan kommer bokning ske via bokamera.se eller i deras app på telefonen.

 • Vem kan boka bastun? o Alla som är medlemmar i Hälsö vänner och är över 18 år, medlemskapet kostar 75kr och betalas till BG: 578-3170, märk betalningen med namn och adress. o De som varit med och sponsrat bastun.

o På Hälsö vänners årsmöte kommer det beslutas vilka övriga grupper som kan boka bastun.

o Den som bokar bastun ser också till att instruktioner följs samt är närvarande.

 • Vem kan bli medlem i Hälsö vänner? o Man måste antingen vara skriven på Hälsö, bo på Hälsö sommar eller vinter, gått i skola på Hälsö eller vara uppvuxen på Hälsö. Detta regleras i Hälsö vänners stadgar.

 • Vad kostar det att basta? o Man bokar bastun i fyra timmar, det kostar 500kr per sällskap. • Finns det dusch? o På altanen ut mot havet kan man duscha och det finns varmvatten. • Var finns det ved? o Det kommer finnas ved att hämta i anslutning till bastun. Följ tändinstruktion som finns inne i bastun.

• Kommer bastun vara öppen året runt? o Just nu har vi ingen värme i vattenledningen över berget men när vi fått in tillräckligt med pengar för det så kommer bastun kunna vara öppen på vintern.

• Hur lång tid tar det att få igång bastun? o Är man första bokning för dagen och bastun är nere på bastemperatur, ca 25 grader tar det ca 1,5 till 2 timmar innan man når bastutemperatur ~ 60 grader och uppåt.

 • Varför finns det inget el-aggregat? o Strömmatningen ut till bastun räcker inte till för el.

• Vem städar och håller ordning. o Alla som hyr bastun följer städinstruktionen efter utfört bastubad. Hoppas ni ska trivas och ha många långa sköna bad i bastun. Med reservation för framtida ändringar.

 //Hälsö Vänners Bastunämnd

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

  Information om bastun på Bastholmen

Lördagen den 1 Maj

kl: 11.00-14.00

Välkomna!

 

Hälsö Vänners Bastunämnd

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund av rådande pandemi är

Hälsö Vänners

Intresseförenings

årsmöte som normal hålles

i april framflyttat till senare tillfälle.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

GLAD PÅSK!

Önskar

Hälsö Vänners

Styrelse!

 

                  

 

 

 

===========================

God Jul!

och

Gott Nytt År!

 

 

Önskar

Hälsö Vänners

Styrelse!

 

 

 

Pågrund av Corona-  pandemin är årets HÖSTMÖTE (som normalt hålles under november månad)

 Inställt!

Hälsö Vänners styrelse.

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Pågrund av Coronavirus smittorisk är

Hälsö Vänners Städdag den 16 maj inställd!

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

GLAD PÅSK!

 

 

Zironaboden” till salu i befintligt skick!

Vid Hälsö Vänners Intresseförenings styrelsemöte den 19 mars

diskuterades olika förslag om ”Zironaboden”vars tak läcker och som omgående måste åtgärdas med en omfattande takreparation.

P.g.a. det ansträngda ekonomiska läget för föreningen och att boden knappas utnyttjas i dag.

Beslutade styrelsen att Bengt Hansson & Karl-Erik Utbult fick i uppdrag att undersöka möjligheten till en försäljning av ”Zironaboden” i befintligt skick.

Hälsö Fiskhamnsförening har erbjudits möjligheten att köpa boden .

För att uppfylla arrendeavtalet med Hamnen gäller följande:

1.) Vederbörande skall vara mantalsskriven på Hälsö.

2.) Vara medlem i Hamnföreningen (ansökningsformulär

finns på ”halsohamn.se” föreningsinfo. (formulär).

Intresserade kan nå oss på email b.g.hansson@telia.com

eller på telefon: Karl-Erik Utbult 0709961528

Bengt Hansson 0765552071.

Anbud skall vara inlämnant till b.g.hansson@telia.com

märkt ”Boden”senast den 25 april 2020.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Pågrund av Coronavirus smittorisk är

Hälsö Vänners årsmöte som normal hålles

i april framflyttat till senare tillfälle.

 

Planerad Städdag är 16 Maj.

 

 

 

...............................................................….............................................….....................................................................................................................................................................….

GRATTIS!

Hälsö Vännsers Intresseförening 

60 år

den 27 februari 2020

startade 27 februari 1960

två månader efter att

Hälsö municipalsamhälle hade upplösts

den 31 december 1959.

Styrelsen.

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….

God Jul

och

Gott Nytt År!

Önskar

Styrelsen.

...........................................…...............................…............................................................................................................................................................................................................................................................….

Höstmöte

Söndagen den 17 november kl. 16.00

i HBKs Lokal.

Ur programmet:

Parknämnden berättar om

parkens renovering.

Bastunämnden lämnar lägesrapport

om bastuprojektet.

Underhållning: ”Historier från Hälsö”.

Kaffe med dopp.

Välkommna!!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Städdag på Hälsö

               Lördagen 4 Maj

           Säckar finns vid de tre Containrarna

  Som är place radeStuvö Hamn, Hälsö Hamn

samt  Lilla Tjolmevägen.

 

OBS!Endast skräp från naturstädningen  

får läggas i containrarna.

    Avslutar med Kaffe i Hamne Boa kl: 11.30-12.30.

                     Välkomna!

        Hälsö Vänners Intresseförening 59 år.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

                Hälsö Vänners  Årsmöte

                                 Söndagen den 28 April  

                               Kl: 16.00  i ”HBKs lokal

                                     Ur Programmet:

                                    Mötesförhandlingar.

     ”Bastunämnden” informerar om

         Bastuprojektet på Bastholmen.

    Kaffe med dopp.

                Underhållning:

Dr Carl von Linné berättar bl.a om

rara växter på våra öar.

                            Övriga frågor.

                                         Mötet avslutas.

                                        Välkomna !

                                                  Styrelsen.  

 

                        Hälsö Vänners Intresseförening är 59 år (1960-2019)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

            Hälsö Vänners Intresseförening är 56 år (1960-2016)

 

                   OBS!!!  Hälsö Vänners Intresseförening

Har fått  NYTT Bankgiro   Nr: 578-3170

f.o.m 20141021.

 OBS! Sponsring till Bastubygget märks:

 ”Bastu på Bastholmen”. (+ Namn och adre     

………………………………………………………

    

God Jul

&

Gott Nytt År!

           Önskar

    Hälsö Vänners styrelse!

……………………………………………………… 

         Hälsö Vänners Höstmöte
          Söndagen den 18 November

                 Kl. 15.00 i ”HBKs lokal”


                                                                              Ur Programmet:
                                                           Mötesförhandlingar.
                                      Bastuprojektet presenteras av Bastunämnden.
                                                        Underhållning:
                                                 ”Quinnfôlk” sjunger o spelar
                                                           Kaffe med dopp.
                                                           Mötet avslutas.
                                                            
Välkomna!
                                                               Styrelsen

 

…………………………………………………………………………………

 

*                           Städdag

på Hälsö

        Lördagen 5 Maj

           Samling kl: 9.00 i Parken

    Avslutar med Kaffe i gröngräset

                     Välkomna!

        Hälsö Vänners Intresseförening 58 år.

 

 

                Hälsö Vänners  Årsmöte

                                 Söndagen den 29 April  

                               Kl: 15.00  i ”HBKs lokal

                                     Ur Programmet:

                                    Mötesförhandlingar.

     ”Bastunämnden” informerar om

         Bastuprojektet på Bastholmen.

    Kaffe med dopp.

                Underhållning:

  Heinz & Miriam Roegner visar film och berättar

om sina två jordenruntseglingar.

                            Övriga frågor.

                                         Mötet avslutas.

                                        Välkomna !

                                                  Styrelsen.  

 

                        Hälsö Vänners Intresseförening är 58 år (1960-2018)

                     

 

 

 

 

 

 

                 Glad Påsk!  

                                              Önskar Styrelsen!

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Hälsö Vänners remissvar gällande översiktsplan

för Öckerö kommun.

 

 

Intresseföreningen Hälsö Vänner

c/o Britta Edefors

Box 107, 475 11 Hälsö

britta.edefors@telia.com

 

2018-01-18

 

Till’

Öckerö kommun

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad

475 80 Öckerö

 

 

Ang. översiktsplan för Öckerö kommun, diarienummer SB0353/13

Intresseföreningen Hälsö Vänner avger härmed sitt yttrande i rubr. ärende.

Vi använder samma rubriker som finns i förslag till översiktsplan för Hälsö.

 

Hälsö Varv

 

Markområdet Hälsö varv har en lång historia som varvsområde.

Vi anser att det är viktigt att området förblir industriområde för kustnära verksamheter.

Området används idag som uppläggningsplats av fritidsbåtar och med en verkstad för reparation av båtar.

Utövarna har ett långt arrende hos markägaren, vilket säkerställer att just marin verksamhet kommer att bedrivas där.

I ett sådant område kan man inte ha ett gångstråk för människor, något som föreslås i förslaget.

Det är verksamhetsutövaren som av säkerhetsskäl bedömer vem som ska vistas på området.

På ett industriområde är det fullt naturligt att viss störande verksamhet kan förekomma.

Ev. störande verksamhet kan, som på alla industriområden, begränsas till viss tid på dygnet.

 

Kwia

 

I förslaget står att det ska utvecklas hamn i Kwia. Detta behövs inte eftersom det är en hamn.

Vi anser att Kwia ska förbli hamn och ev. utveckling där ska begränsas till sådant som ska vara i hamnar,

t.ex. båtplatser och sjöbodar.

 

Kilen

 

I Kilen finns ålgräsängar vilken gör att inga anläggningar får vara i vattnet.

Men vi anser att området kan användas för föreslagna verksamheter med den begränsningen.

 

Bastholmen

 

Vi anser att Bastholmen ska utgöra rekreationsområde och ska den ska inte vara tillgänglig för bostadsbebyggelse.

Upplysningsvis kan vi meddela att det finns en bastu där.

 

Burövägen/Stuvövägen

 

I förslaget upptas området som lämpligt för masshantering. I samma förslag upptas området som utvecklingsområde för skola.

Vi anser att området skall vara utvecklingsområde för skola/förskola och att masshantering inte är lämplig intill skolområde.

Dessutom är området olämpligt för hantering av massor eftersom det vid högvatten är vattenfyllt

och ev. föroreningar följer med vattnet ut till Västerängskilen och Burösund där det finns stora ålgräsängar

som är viktiga reproduktionsområden för fisk.

Man kan i förslaget till översiktsplan på sidan 66 läsa om hur viktiga dessa ängar är.

Vi anser att det utfyllda området väster om förskolan med sina stora havtornsbuskar

ska vara naturområde och våtmarksområde med fågelliv.

 

Trafik och kommunikationer

 

I förslaget talas om att göra en strandpromenad.

Vi anser att Varvsvägen på Hälsö är en utmärkt strandpromenad så någon ny behövs inte.

Ang. hastighetsbegränsande åtgärder på Burövägen är nog det enklaste att se till att innevånarna på Nordöarna

får rimlig tid att köra från Hönö Pinans färjeläge till färjeläget på Stuvö.

Det kan påpekas att färjeläget och parkeringsplatser ligger på Stuvö, inte på Burö som anges i förslaget.

 

I förslaget nämns en bro till Burö. Det finns redan ett beslut i kommunfullmäktige att bro ska byggas när medel därtill finns.

Det som är viktigt vid verksamhet vid Stuvö/Burö är att genomströmning genom Burösund inte får påverkas.

Även små båtar ska kunna passera.

 

Bostäder

 

Vi anser att bostäder kan byggas i anslutning till befintliga bostäder på Svanvägen.

Dessa nya bostäder ska då byggas söderut från befintliga.

I förslaget anges nya bostäder mellan befintliga och vägen men detta är olämpligt dels på grund av platsbrits,

dels på grund av att befintliga bostäder då blir väldigt mörka inomhus.

Det man bör göra vid en bebyggelse söderut är att lägga en kulvert under Hälsövägen i öst-västlig riktigt

för cirkulation av havsvatten, vilket skulle gynna ålgräsängarna i området.

 

Öckerö

 

Vi har en synpunkt på förslaget på färjeförbindelse mellan Björkö och Öckerö

som nämns på sidan 62 i förslaget (under Öckerö).

Där föreslås en förbildelse mellan Skarvikshamnen och Hälsö/Tjolmen

Detta förslag måste ju innebär att buss ska trafikera sträckan Tjolmen-Öckerö centrum

för vi tror inte att det är till Tjolmen ev, resenärer från Björkö vill resa till.

Det vill naturligtvis resa till Öckerö för att besöka kommunhus, apotek. Systembolag osv.

Låt färjan trafikera södra delen av Björkö, där man ju planerar en omfattande bostadsbebyggelse

och alltså måste planera för t.ex. buss, till Bratten, Öckerö.

 

Vänliga hälsningar

 

För Hälsö Vänner

 

/Britta Edefors/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

                   GOD JUL

             GOTT NYTT ÅR!

                       Önskar Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsö Vänners

Höstmöte

          Lördagen den 25 November

KL. 15.00 i ”HBKs lokal.”

Ur Programmet:

Mötesförhandlingar.

Bastuprojektet presenteras

 av Bastunämnden.

                    Underhållning:

Carina och Anna sjunger o spelar.

 Kaffe med dopp.

Mötet avslutas.

Välkomna!

Styrelsen

 

               Nu förtsätter vi arbetet på BASTUN!

                                     På Tisdagar med start kl.16:30  .               

                      Vi är tacksamma om ni kan ställer upp!

                     Hälsningar från ”BASTUNÄMNDEN.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Städdag på Hälsö

      Lördagen den 6 Maj

 

Vi träffas i parken vid  9.00 tiden.

Efteråt fika vi i gröngräset. 

 

Alla Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hälsö Vänners Årsmöte

  Söndagen den 23 April

KL: 15.00 i ”HBKs lokal”.

Ur Programmet:

            Mötesförhandlingar.

     ”Bastunämnden” informerar om

      Bastuprojektet på Bastholmen.

                Kaffe med dopp.

                Underhållning:

Hälsö och dess Fiskebåtsvarv”.

Eric Berg & Bengt Hansson berättar.

             Övriga frågor.

             Mötet avslutas.

                   Välkomna!

                   Styrelsen.

                                                     

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Överklagan till Regeringen av Länsstyrelsens    beslut av den 2015.10.16 gällande fartbegränsning i sundet mellan

Hälsö och Björkö.

Som lyder: Fartbegränsning till 5 knop

 under tiden 1 maj t.o.m. 30 sep. i ett

område från ”Skäret” till ”Långaviken”

  i övrigt under året frifart!!!

 Gällande från 2015.11.09.

 

Regeringens beslut av den 2016.12.08.:

Regeringen upphäver det överklagade

 beslutet och lämnar tillbaka ärendet

 till Länsstyrelsen i Västra Götalands län

 för erforderlig handläggning.”

På regeringens vägnar Anna Johansson

Detta innebär att fartbegränsning

 av 7 knop inom tidigare område

 fortfarande gäller.

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

God Jul

och Gott Nytt År!

Önskas alla !!

Av Hälsö Vänners styrelse

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Arbetsdag på Bastun!

Lördagen den 3 /12

Vi börjar kl. 9.00.

Tak och ytterväggar är nu klara.

Vi behöver hjälp med att städa, 

 köra bort överblivet material!

 Alla hjärtligt välkomna!

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Hälsö Vänners

Höstmöte

    Fredagen den 18 November

KL. 18.00 i ”HBKs lokal.”

Ur Programmet:

Mötesförhandlingar.

Bastuprojektet presenteras

 av Bastunämnden.

                    Underhållning:

Bert-Ove Lundqvist

Kaffe med dopp.

Mötet avslutas.

Välkomna!

Styrelsen

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                         Samling på Bastholmen!

Arbete på bastubygget sker tillsvidare varje Onsdags kväll vi börjar kl.17.00. Även på Lördag 22/10 vi börjar kl.9.00

Välkomna!

 Bastunämnden               

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Naturslingan på Stuvö!

Hälsö Vänner är tacksamma om

ni som har frågor eller tankar om

hur ”Slingan” underhålls kontaktar oss.

Bengt Hansson tel:0765552071 eller

961221

--------------------------------------------------------------------------------

              Samling på Bastholmen!

På Lördag 28/5  kl.9.00 börjar vi bära Glaspartier montera dörrar mm. till bastun.

Alla är hjärtligt välkomna att hjälpa till.

Bastunämnden.

 

Stadsfibernätet i Öckerö kommun

Öckerö Nät har som mål att erbjuda

 fiberanslutning till samtliga kommuninvånare”

 Är du intresserad så gör en intresseanmälan

på Öckerö näts hemsida! www.ockeronat.se

under ”Beställ fiber direkt”.

    ===============================================================                             Samling på Bastholmen!

På Torsdag 5/5  kl.9.00 börjar vi resa väggar,tak mm. till bastun. Alla är hjärtligt välkommna att hjälpa till.

Vid 13 tiden bjuds på korv med bröd och dricka.

Bastunämnden.

-----------------------------------------------------------------------------------

                       Hälsö Vänners  Årsmöte

                                         Fredagen den 29 April  

                                          Kl: 18.00  i ”HBKs lokal

 

                                                    Ur Programmet:

                                                   Mötetsförhandlingar.

                                        Kaffe med dopp.

             ”Bastunämnden” berättar om

Bastuprojektet på Bastholmen.

                         Övriga frågor.

                                        Mötet avslutas.

                                        Välkomna !

                                               Styrelsen.  

 

 

                               Hälsö Vänners Intresseförening är 56 år (1960-2016)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

    GLAD PÅSK!!

 

 

God Jul & Gott Nytt År!

               Önskar Hälsö Vänners styrelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsö Vänners Höstmöte Lördagen den 5 December.

Kl.15.00 i Hälsö BKs lokal.

 

                                                                      DAGORDNING  FÖR  HÄLSÖ VÄNNERS  HÖSTMÖTE

                                                          LÖRDAGEN DEN 5 DECEMBER 2015  KL: 15.00

                                                                                       i ”HBKs lokal”.

 

 

 

 

                                                                                                             1.              Mötets öppnande

                

                                                                                       2.              Godkännande av dagordningen och mötets utlysande.

 

                                                                                       3.              Protokoll från Årsmötet 2015.

 

                                                                    4.              Fastställande av medlemsavgift för år 2016.

 

                                                                    5.              Skrivelser  mm.

 

                                                                    6.              Information om pågående ärenden  mm.

 

                                                                    7.              Underhållning:  Bastunämnden  informerar om projekt

 

                                                                                                           ”Bastu på Bastholmen”..

 

                                                                    8.              Kaffe med dopp!

 

 

                                                                             9.             Övriga frågor.

 

                                                                                       10.              Mötets avslutande.

 

 

                                                                    Välkomna!

                                                                     Styrelsen.

====================================

Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen”

Den 4/9. Hej nu ligger det material  till första bjälklaget på Bastholmen, om någon vill bära? Om ni har tid och ork att börja bära i helgen glöm inte att täcka materialet med den medföljande presenningen.

Ha det gött å trevlig helg. Oscar Berg (Bastunänden)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen”

Jackob Ramnekrok Byggnadsinspektör på Ö-ö kommun har nu

satt ut” (markerat) var bastun på Bastholmen skall placeras.

                         Bastunämnden

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

           Hjärtstartare

                           Finns nu i

                      ”HAMNEBOA”

                         Hälsö Hamn

                           Donerad av

                  Hjärt- Lungföreningen samt Hälsö Hamnförening

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

          Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen”

          Kommer du att kunna följa på Instagram https://instagram.com/halsobastun/

          Men även på bloggen http://halsobastun.blogspot.se

            Utstakning av bastun kommer att ske av kommunens  byggnadsinspektör under vecka 22.

            Startbesked (byggnadsarbetena får påbörjas) för HVs ”Bastu på Batholmen” fick vi i dag 21/5.

            Undrtecknat av Jacob Ramnekrok Byggnadsinspektör Ö-ö Kommun.

            Bastunämnden

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

                   BASTU PÅ BASTHOLMEN

                                       Informationsmöte 17 Maj Kl. 17.00

                                       Hos Hälsö Cafe & Interiör.

           Nu vill vi dela med oss av vad vi står. Därför bjuder vi in till möte och en

           trevlig kväll på Hälsö Café & Interiör den 17:e Maj kl.17.00. Kom och ta del av

           hur långt vi har kommit hittills och passa på att äta något gott. Vi vill också

           här rekrytera fler volontärer att stödja oss i uppförandet av bastun då vi nu

           startat byggnationen inomhus nere på Hönö i XL Byggs lokaler.

                      Varmt Välkomna!!  Önskar ”Bastunämnden.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                             Städdag på Hälsö

                      Lördagen den 9 Maj

                                       Samling kl: 9.00 i Parken

                             Kaffe i gröngräset kl: 13.00

                 Containers kommer att vara utplacerade

               vid Återvinningsstationen, Stuvö hamn och

               Lilla Tjolmenvägen (söder om Grönebacke.)

                  Här kommer också säckar att finnas!

 

                                           Välkomna!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                      Hälsö Vänners  Årsmöte

                                                 Söndagen den 26 April 

                                    Kl: 15.00  i ”HBKs lokal”

 

                                                                            Ur Programmet:

                                                                            Mötetsförhandlingar.

                                                                Kaffe med dopp.

                                Underhållning bl.a ”Bastunämnden”

                                    berättar om Bastuprojektet.

                                              Övriga frågor.

                                                             Mötet avslutas.

                                                               Välkomna !

                                                                        Styrelsen.  

 

                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hälsö den 9 Mars 2015.

                   Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen” Uppföljning:

                   Delar ur minnes anteckningar från ”Bastu nämndens” möte.

         

                   Möte i Bastu nämnden den 8 Mars 2015

Närvarande; Andreas, Martin, Oskar, Joel, Karl Erik, Anna

Bygglov: Anna & Oskar jobbar fram en K- ritning*) för att komplettera bygglovet. Skickas in till kommunen inom 14 dagar. Vi avvaktar att kontakta byggnadsinsp. Jacob Ramnekrok tills K Ritning är inskickad, för att göra utstakning tillsammans med honom på plats.

El & Vatten: Bastugruppen kommer att kontakta Hälsö Hamnförening för att diskutera möjligheterna för el,vatten & eventuellt samarbete kring hamnen´s duschar.

Sponsring: Idag så har Hälsö´s invånare bidragit med 39 500 sek (privatpersoner) och vi har idag en färdigställd företags sponsring på totalt 58 000sek som vi fakturerar inom kort.

Informations utskick:  Vi kommer att inbjuda till sponsor möte i Hälsö Café, samt att efterfråga frivilliga att deltaga i arbetsgrupp för uppförandet av bastun.

Byggnation: När K-ritning är inskickad och godkänd så kommer väggar samt takstolar byggas i XL´s lokaler på Hönö under Anders Hansson´s ledning. Oskar återkommer med start datum så snart kommunens godkännande.

 

K-ritningar* = Konstruktionsritningar tex. takstolar mm.

 

                   Vänliga hälsningar

                   Andreas Olsson, Karl-Erik Utbult (Bastunämnden)

-------------------------------------------------------------------------------------      

 

                             Hälsö den 25 februari 2015.

                   Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen” Uppföljning:

Vi har i dag erhållit BYGGLOV för uppförande av bastu på     Bastholmen av Öckerö kommuns Bygg-och miljönämnd

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

     

          Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen” Uppföljning:

          I dag den 23 dec. lämnades bygglovshandlingar för Bastu projektet in

           till byggnadsnämnden i Öckerö Kommun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

 

Minnesanteckningar från Hälsö Vänners styrelse och Bastunämndens- arbetsgrupps  Möte den 11/12-14

 

Närvarande: Britta Edefors, Ingela Cederholm, Karl-Erik Utbult, Anita Steiner,

Oskar Berg, Joel Börjesson, Martin Hjortsberg, Andreas Olsson, Bengt Hansson.

 

Bastugruppen har haft 2 möten med ansvarig handläggare på Kommunen inför bygglovsinlämnande.

Synpunkterna från kommunens sida var positiva,

de gillade iden, och att det var en tilltalande byggnad och anpassad till omgivningen.

Men vi måste säkerställa att byggnaderna  hamnar minst  2 meter över normalvattenstånd.

Och att de skulle finnas portar för fönstren.

 

Efter uppdatering av bygglovshandlingarna kommer bygglovsansökan att lämna in

från Hälsö Vänner till Öckerö kommun.

 

Ekonomi:

Sponsringsarbetet pågår och det har trillat in 28,500 kr på bastukontot.

Olika event är planerade för att marknadsföra projektet som ska generera pengar.

Företag har fått erbjudan att sponsra och flera har garanterat att ställa upp.

 Vi hoppas också på att hitta ett bra samarbete med Hälsö Hamn förening.

Totalt sett ser det positivt ut beträffande insamling av pengar, många är intresserade.

Allt arbete sker på idel basis.

 

Tidsplan:  

Bygglovsansökan inlämnas till Öckerö kommun, (målsättning före julhelgen).

Förtillverkning av husdelar sker under första halvan av 2015.

När det är frostfritt (april-maj) 2015 kommer fundamenten att gjutas på plats.

Var efter montage av husen sker och att det hela skall vara klart hösten 2015.

Uppförandet kommer att utföras med gemensamma insatser från frivilliga.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   Hälsö Vänners Projekt ”Bastu på Bastholmen” pågår för fullt!

                   Vår kassör rapporterar att bidrag på 9000kr har kommit in på

Bg.578-3170 märkt ”Bastu på Bastholmen” den  2014.11.14.

         

 

 

Bastu 1a

bastu 1bBastu 1c

Bastu 1        

         

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Hälsö Vänners Höstmöte

                                  Söndagen den 28 September

                                       Kl. 15.00 i ”HBKs lokal”

                                                Ur Programmet:

                                       Mötesförhandlingar med bl.a

bildande av Bastunämnd.

Underhållning:

       Sture Olofsson berättar om

  ”Hälsö förr i tiden”.

     Kaffe med dopp.

       Övriga frågor.

      Mötet avslutas.

        Välkomna!

          Styrelsen

 

 

 


                             Svar på brev av den 2013-09-20 från

Gatuchefen Öckerö kommun.

                            

                             Öckerö Kommun                                                            Datum 2014-06-26.

 

                                                                                                        Hälsö Vänners Intresseorganisation

                                                                                                        c/o Britta Edefors

                                                                                                        Box 107

                                                                                                        47511 Hälsö

 

                                                    Ang. flytt av busshållplats vid Hälsö hamn Dnr:0299/13

                                                    Jag ber om ursäkt att jag inte svarat er tidigare.

                                                    Under våren 2013 fick kommunen frågan från Västtrafik angående flytt av

                                                    busshållplatsen vid Hälsö hamn. Deras skäl att flytta hållplatsen var att de ansåg

                                                    att trafiksäkerheten skulle öka. Kommunen svarade Västrafik att vi vill avvakta

                                                    På grund av en markfråga som inte var löst.

                                                    Tyvärr flyttades hållplatsen av Västrafik. I augusti 2013 fick kommunen frågan

                                                    om väderskydd. Där har kommunen svarat att vi vill ha ett väderskydd på den

                                                    Södra sidan av hållplatsen.

 

                                                    Ingalill Siljat

                                                    Gatuchef.

                                                   

 

                             Svar på brev av den 2013-11-24 från Samhällsbyggnadschefen!

                            

                             Öckerö Kommun                                           Datum 2014-06-16

 

                                                                                                                          Hälsö Vänner

                                                                                                                          Bengt Hansson

                                                                                                                          Stuvövägen 40

                                                                                                                          47550 Hälsö

 

                                                    Svar på brev angående ”bebyggelse eller parkering på Kwia hamnplan” Dnr: 0375/13

                                                    Ni har tillskrivit kommunen med hemställan att Kwia hamnplan, i sin helhet, i första hand ska användas till

                                                    ”arrenderad mark för bilparkering för boende runt Kwia”.

                                                    Inledningsvis vill jag be om överseende med ett alldeles för sent svar på er hemställan.

                                                    I det arbete som pågår med Öckerö kommuns trafikstrategi är det tydligt att bilåkandet i allmänhet och bilpendling

till och från Göteborg i synnerhet måste begränsas med anledning av konsekvenserna på väg 155.

Kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik måste därför prioriteras, vid behov på bekostnad av biltrafiken.

Som omedelbar åtgärd har ny markupplåtelse av kommunal mark för bilparkering upphört.

Som svar på hemställan får jag därför meddela att kommunen tills vidare inte kommer att upplåta Kwia hamnplan för bilparkering.

 

Med vänliga hälsningar

Robert Svensson

Samhällsbyggnadschef.

                                                   

                  

                            

 

 

 

 

 

                                        Meddelande från Posten

Posten kommer från och med 1 Juni att börja sortera inkommande post  på   Hälsö Kl: 13.00 istället för kl.15.00. För att sorteringen skall fungera effektivt måste brevbäraren få lov att jobba ostört.

Detta beror på att man lovat börja postutdelningsrundan på Hälsö, istället för att den avslutas här.

 Se bif brev från Marie Krantz (Produktionschef.)

          Hej!

Från den 1 juni kommer brevbäraren starta sin utdelning på Hälsö, vi åker direkt dit för utdelning, så Hälsö ligger först på utdelningsslingan och brevbäraren kommer att vara där strax innan kl 13,00. Vi skulle vara väldigt tacksamma om brevbäraren fick vara ifred under själva utdelningen i boxen, det gör att utdelningen går fortare och ni kommer åt er post snabbare.

Förstår att man hämtar posten då man ändå har andra ärenden, men om man nu har denna tiden att anpassa sig på så kanske vi kan samarbeta så gott det går.

Hoppas detta ska vara en bra lösning för alla.

Tack för snabb återkoppling.

Mvh

Marie Krantz

                              

                                                   

 

 

 

                   VIKTIGT!!!!  Hör av er!!

Från Öckerö Kommun:

 

Deltagare sökes till fokusgrupper till vår nya översiktsplan intresseanmälan senast 6 april 2014.

 

           Vad är en fokusgrupp?

           Fokusgrupper är en intervjuform där en liten grupp människor samtalar om ett förbestämt ämne, i detta fall vår nya översiktsplan.

           Gruppdeltagarna har något gemensamt, till exempel att de bor på samma ö, ålder, kön eller erfarenheter.

           Vi söker deltagare till följande fokusgrupper:

           Hur anmäler man sig?

           En intresseanmälan till fokusgrupperna krävs. Anmälan är bindande och görs på Öckerö kommuns hemsida

           www.ockero.se/utblickockero eller på blankett som finns att hämta på Medborgarkontoret i kommunhuset på Sockenvägen

           13, Öckerö.

           Mer information

           För mer information gå in på www.ockero.se/utblickockero eller kontakta planarkitekt Susanne Härenstam

           E-post: susanne.harenstam@ockero.se eller 031-97 62 00

           Fokusgrupp näringsliv

           Är du ägare eller företagsledare i ett företag som ligger

           i Öckerö kommun? Då är du välkommen att lämna en

           intresseanmälan till vår fokusgrupp för näringslivet.

           Lokal meddelas senare.

           Fokusgruppsmötena hålls under två tillfällen i form av

           frukostmöten.

           • 12 juni, kl. 07.30-09.30

           • 26 juni, kl. 07.30-09.30

           Fokusgrupp boende

           Är du 16 år eller äldre och bosatt i kommunen året

           runt eller som säsongsboende? Då är du välkommen

           att lämna en intresseanmälan till något av våra fokus-

           gruppsmöten för boende. Under mötet bjuds det på

           fika. Mötena hålls kvällstid i ca tre timmar. Lokal med-

           delas senare.

           • Grötö/Kalvsund, måndagen den 19 maj

           • Rörö, måndagen den 26 maj

           • Hönö/Fotö, tisdagen den 27 maj

           • Björkö, måndagen den 2 juni

           • Hälsö/Öckerö, tisdagen den 3 juni

           • Hyppeln, måndagen den 9 juni

           • Källö-Knippla, måndagen den 9 juni

 

                   VIKTIGT!!!!  Hör av er!!

                                            Utvidgning av strandskyddsområden

 i Öckerö kommun.

           

                         Se mer information på Öckerö kommuns hemsida (nedan).

 

                         Länsstyrelsen vill ha våra synpunkter före 2014.04.30.         

 

 

 

 

Adressen nedan gäller ett 9 sidigt informationsdokument, som börjar med sidan ovan från Länstyrelsen.

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/strandskyddsoversyn/Ockero.pdf

 

Informationen om ”Utvidgning av strandskyddsområden i Öckerö kommun” kan du också nå via Öckerö kommuns hemsida enl. nedan

 

1.    Välj www.ockero.se

2.    Under ”Förslag om utvidgat strandskydd” välj Läs mer.

3.    Välj ”Kartor remissförslag

4.    Under ”Aktuell remissvälj Öckerö , nu får du ett 9 sidigt informationsdokument från Länsstyrelsen.

5.    Om du i stället väljer Öckerö  under rubriken ”Kartor med förslag till gränser”, får du Länsstyrelsens info.karta där du kan zoma in  Öckerö kommun.

 

 

 Utdrag från Länstyrelsens info.karta som visar Hälsö med holmar.

                     

 

                                     Ny adress till Hälsö Vänners hemsida

 

 www.halsovanner.se

                  

 

Historiska ärende

 

2013-09-20

Till

Öckerö kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

475 80 Öckerö

Ang. flytt av busshållplats vid Hälsö hamn

Redan 1980 har Hälsö Vänners Intresseförening framfört åsikten att busshållplatsen vid Hälsö hamn skall ligga där den legat med hänsyn till trafiken på stora vägen och med hänsyn till säkerheten i synnerhet för barnen.

Barn som väntar på en buss står inte rakt upp och ner utan uppför sig helt naturligt på barns sätt.

Föreningen har ånyo i skrivelse av 960106 framfört sin åsikt att hållplatsen Hälsö Hamn inte bör flyttas, se bilaga 1. År 2009 efter det att timglas anlagts på vägen blev frågan aktuell igen och ännu en gång motsatte sig Hälsös invånare flytt av hållplats, se bilaga 2

Föreningen har även i synpunkter på förslag till program för utveckling av Hälsö hamnar uttryckt tidigare många gånger lämnad åsikt nämligen att vi anser att trafiksäkrare hållplatsläge för buss än inne i Hälsö hamn är svårt att hitta och därför skall den inte flyttas.

Nu har hållplatsen flyttats utan att Hälsö Vänners Intresseförening kontaktas för yttrande i frågan. Vi förstår att medborgarnas åsikter inte är intressanta eftersom man agerar på detta sätt. Men det är så att det är invånarna på Hälsö som åker med bussförbindlelser och därför vore kan lämpligt att konsultera dem i denna fråga.

Vi har tidigare hört argumenten för flytt av hållplatsen:

1. Spara tid på grund av pressade tidtabeller.

2. Dålig sikt när bussarna skall köra ut från hållplatsen.

 

Eftersom vi mätt tiden det tar för bussen att köra in, ta upp passagerare och köra ut vet vi att det tar 56 sekunder. Om denna korta tid påverkar tidtabellen i negativ riktigt så bör man nog se över tidtabellen. Det kan vara fel på den om den inte tillåter denna tidsåtgång.

Om sikten är för dålig när bussen skall köra ut får man lösa det problemet på något sätt, t.ex. bygga om bussen, ändra vägen.

Vi antar att någon form av busskur kommer att sättas upp för det händer ju att det regnar när man väntar på bussen. Om man ska vänta på buss i regn och blåst så är det nog troligt att man istället väljer bilen för transport. Det är en utveckling som vi tror ingen vill ställa sig bakom.

Men ingen busskur kan motivera placeringen av hållplatsen vid timglaset när det gäller transport av skolbarn. En skara barn med spring i benen och lek och stoj i sinnet kan både för barnen och bil- och bussförare få förödande konsekvenser. Utrymmet vid timglaset är för litet för att platsen skall vara säker som väntplats.

Hälsö Vänners Intresseförening förutsätter att busshållplatsen flyttas tillbaka till tidigare läge där plats finns och att busskuren sättes upp igen.

Vänliga hälsningar

För Hälsö Vänners Intresseförening

/Britta Edefors/

Allaktivitetshuset Småskolan”

Beslut från Kommunfullmäktige 2012.09.20  om ”Allaktivitetshuset Småskolan”

*Tyvärr gick det inte att scanna in protokollet från Öckerö Kommun, varför jag återger texten nedan.

Öckerö Kommun  kommunfullmäktige protokoll av den 2012-09-20.

Kf $ 69      Dnr 50/12 40                       Sida 10

Under överläggningen i kommunfullmäktige anmäler Sylke Sandberg (MP) synpunkter på ärendets hantering.

Inlägg görs också av Arne Lernhag (M), Matz Torgeby (KD), Kennet Pettersson (M), Nicklas Attefjord (MP) och ordföranden, Bengt Olausson (M).

Beslut:

Medborgarförslaget skall anses besvarat med hänvisning till vad ÖBO AB anfört i yttrande 2012-07-17.

Sylke Sandberg (MP) anmäler sin skriftliga reservation mot beslutet. Bilaga 1 till detta protokoll.

 

Bilaga 1:

Reservation

Vid sitt sammanträde 20 september har Öckerö kommunfullmäktige i efterhand godkänt

Öckerö Bostads AB:s försäljning av Hälsö gamla skola.

I ärendet fanns ett medborgarförslag från Bengt Hansson, ordförande i Hälsö Vänner, med innebörden att skolan antingen borde behållas i kommunens ägo eller alternativt överlämnas till Hälsö Vänner för att även i fortsättningen användas som ett allaktivitetshus för Hälsös invånare.

Bostadsaktiebolaget genomförde trots detta försäljningen av skolan innan kommunfullmäktige slutbehandlat medborgarförslaget.  Mot detta förfaringssätt reserverar jag mig.

I ärendet finns dessutom ytterligare oegentligheter. Inventarier, ägda av Hälsö Vänner och andra föreningar på Hälsö, har av Öckerö Bostads AB förklarats förverkade och utan ägarens vetskap transporterats bort. Detta förfarande torde komma att polisanmälas.

Slutligen reserverar jag mig även mot att medborgarförslaget ansågs besvarat, när ingen av de ansvariga ville svara på min fyra gånger upprepade fråga:

Varför var det plötsligt så bråttom med försäljning av Hälsö småskola just nu? Varför ville ÖBO inte invänta fullmäktiges behandling av ärendet i vanlig demokratisk ordning?”

Hälsö 20 September 2012-10-15

 Sylke Sandberg 

 

Ps. Protokoll från Kommunstyrelsen den 2012-09-04 Sida 22  Ks § 114

från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-21 Sida 20  Au § 145 samt

från Kommunfullmäktige 2012-09-20 sida 9-10 Kf § 69 bör nu finnas på kommunens hemsida. Ds

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖCKERÖ KOMMUN  Protokoll 2012-04-10    sid. 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Au$ 75                                      Dnr 50/12 40

Medborgarförslag om övertagande av småskolan på Hälsö.

Bengt Hansson, Hälsö har i ett den 5 mars 2012 dagtecknat medborgarförslag, på Hälsö Vänners Intresseförenings

 vägnar, anfört bl.a. att småskolan på Hälsö har blivit ett allaktivitetshus där olika verksamheter bedrivs.

 

Det anförs vidare att Hälsö Föreningsråd är villiga att överta ansvaret för småskolan för en symbolisk summa

alternativt att hyresförslaget från 2003 uppdateras med konsumentprisindex och att Föreningsrådet hyr Allaktivitetshuset.

Det antecknas att det i ärendet inkommit ett antal namnunderskrifter på listor som rubriceras

Jag vill inte att ÖBO säljer Hälsöbornas allaktivitetshus”.

Medborgarförslaget anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-29, $ 24

Beslut:

Medborgarförslaget remiteras till ÖBO AB med hemställan om yttrande.”

 

 

/